Get in Touch

We’re always standing by and eager to help.

Fanproj Productions Central Number
Email: [email protected]
Only Sunday 15:00 – 17:00 GMT+1

Fanproj Productions Live Chat
Everyday we are online
18:00 – 20:00 GMT+1

24 Hours Support
Pease feel free to contact us.
using our: Contact Form


Fadlan haddii cilad ama cabasho ay jiraan halkan nagala soo xiriir.

  • Hadii aad su’aal qabto Fadlan qeybta Su’aal nagala soo xiriir
  • Hadii aad fikrad ama ra’yi aad inoo heyso Fadlan qeybta Ra’yigaaga nagala soo xiriir

Fiiro gaar ah:
Fadlan la soco haddii fariintaada meel qaldan aad u dirto waxaa macquul ah in jawaabtaada uu kaasoo daaho.

Magacaaga *

Usernamekaaga *

Emailkaaga *

Wadanka aad ku nooshahay *

Waa maxay ciladda ku heysta? *


Fadlan haddii su’aal aad qabto halkan nagala soo xiriir.

  • Hadii cilad ama cabasho ay jiraan Fadlan qeybta Cilad Bixin ta nagala soo xiriir
  • Hadii aad fikrad ama ra’yi aad inoo heyso Fadlan qeybta Ra’yigaaga nagala soo xiriir

Fiiro gaar ah:
Fadlan la soco haddii fariintaada meel qaldan aad u dirto waxaa macquul ah in jawaabtaada uu kaasoo daaho.

Magacaaga *

Emailkaaga *

Ku saabsan su'aashaada*

Su'aashaada *


Fadlan hadii aad fikrad ama ra’yi aad inoo heyso halkan nagala soo xiriir.

  • Hadii aad su’aal qabto Fadlan qeybta Su’aal nagala soo xiriir
  • Hadii cilad ama cabasho ay jiraan Fadlan qeybta Cilad Bixin ta nagala soo xiriir

Fiiro gaar ah:
Fadlan la soco haddii fariintaada meel qaldan aad u dirto waxaa macquul ah in jawaabtaada uu kaasoo daaho.